วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

นายสิทธิชัย วงษ์ประเสริฐ เกิดวันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2498 
เริ่มมาทำงานที่โรงเรียนถาวรานุกูลเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2522
จบการศึกษาชั้นประถมที่โรงเรียนวัดอู่ตะเภา(ตะเภาแก้ววิทยาคาร)จังหวัดชลบุรี 
ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนชลบุรีสุขบท จังหวัดชลบุรี